E ușor să intri în contact cu noi! STR MIHAI VITEAZU NR 32 SUCEAVA, JUD SUCEAVA

Extras

Extras din STATUTUL ASOCIAȚIEI UN CONCEPT LUNA

 

Capitolul I – Denumirea, forma juridică, sediul şi durata ASOCIAȚIEI

ART. 1 Denumirea asociaţiei este: ASOCIAȚIA UN CONCEPT LUNA, denumită în continuare ASOCIAȚIA.

ART. 2 ASOCIAȚIA se constituie ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor prezentului statut, ale regulamentelor adoptate în temeiul prezentului statut şi în condiţiile stabilite de legislaţie.

ART. 3 ASOCIAȚIA are sediul în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 32, Jud. Suceava, pe termen nelimitat.

 

ART. 4 ASOCIAȚIA se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.

Capitolul II – Scopul și obiectivele

 

ART. 5 Scopul ASOCIAȚIEI este organizarea, promovarea, coordonarea și sprijinirea activităților științifice, artistice, culturale și educaționale din diferite domenii.

ART. 6 Obiectivele ASOCIAȚIEI sunt următoarele:

 • Inițierea, derularea și promovarea proiectelor legate de dezvoltarea științifică, culturală și artistică;
 • Inițirea activităților legate de promovarea valorilor artistice și culturale;
 • Coordonarea diferitelor tipuri de activități sociale, culturale și artistice;
 • Acționarea în vederea accesării de fonduri publice sau private, din țară sau din străinătate pentru realizarea proiectelor propuse;
 • Organizarea și participarea la simpozioane, festivaluri, tabere tematice, conferințe, expoziții;
 • Realizarea materialelor de specialitate (broșuri, pliante, publicații, pagini web etc.) în vederea promovării activităților desfășurate;
 • Promovarea campaniilor mass-media în vederea realizării scopurilor propuse;
 • Inițierea unor programe legate de promovarea imaginii personalităților din domeniul culturii românești;
 • Sprijinirea planurilor de dezvoltare ale tinerilor interesați de diferite domenii culturale, artistice sau științifice prin îndrumare vocațională și consiliere profesională;
 • Susținerea proiectelor de dezvoltare locală și regională din domeniul cultural-artistic;
 • Acordarea de consultanță în scopul ridicării gradului de profesionalism și competență al tinerilor debutanți, precum și sprijinirea acestora pentru afirmarea în domeniul în care doresc să profeseze și să creeze;
 • Instruirea membrilor activi și a persoanelor interesate în vederea familiarizării cu diferite aspecte ale activitaților cultural-artistice sau științifice și a creșterii interesului pentru acestea;
 • Organizarea de prezentări, cursuri, expoziții și alte activități menite să atragă publicul către domeniile vizate;
 • Cooperarea cu diferite instituții și organizații din țară și străinătate, în vederea realizării scopurilor Asociației;
 • Favorizarea schimburilor de experiență, a dialogului intercultural și a pluridisciplinarității;