E ușor să intri în contact cu noi! STR MIHAI VITEAZU NR 32 SUCEAVA, JUD SUCEAVA

Spectacolul lecturii. Lectura ca spectacol

un proiect al Asociației „Un Concept Luna”

Asociația „Un Concept Luna” a creat și derulează proiectul „Spectacolul lecturii. Lectura caspectacol”, un proiect care transformă lectura în spectacol, într-o aventură plină de culoare şipoveste şi invită la descoperirea tuturor acestor lumi posibile create de autori şi personajedeopotrivă. Proiectul se înscrie în obiectivele asociației de a iniția, derula și promova proiecte șiactivități culturale şi artistice.
Am pregătit o serie de spectacole-lectură bazate pe texte scrise special pentru publicul tânăr,ce vor fi urmate de o scurtă discuţie pentru o mai bună înţelegere a textului, pentru a stimulaşi dezvolta gândirea critică.
Vom stabili împreună cu reprezentanţii instituţiilor culturale/de învăţământ locul şi datele dedesfăşurare a spectacolelor lectură.
Scopul proiectului este creşterea accesului la cultură şi promovarea artelor prin activităţiculturale şi artistice inclusive şi participative. Gusturile culturale se formează încă din etapa desocializare în cadrul familiei și al școlii, educaţia fiind un instrument pentru dezvoltareagândirii critice şi creative. Gândirea critică şi creativă duce la creşterea capacităţii de adiscerne valoarea culturală a unui bun/serviciu cultural, la creșterea nevoii de produseculturale și artistice de calitate, dar şi la creşterea accesului la cultură prin eliminareaneparticipării la activităţi culturale din prejudecăţi („nu sunt adaptate nevoilor mele”, sunt„prăfuite”, „nu ştiu dacă îmi place” etc)
Beneficiile proiectului:
accesul la o gamă largă de activităţi şi evenimente culturale, artisticecontemporane; calitatea artistică şi culturală mai bine înţeleasă; (re)descoperirea plăcerii şiimportanţei lecturii în dezvoltarea personală şi profesională.
Despre noi
Asociaţia UN CONCEPT LUNA are experienţă de doi ani în implementarea de proiecteculturale. În domeniul artelor vizuale a curatoriat şi organizat expoziţii de fotografie (10),pictură (1), arta instalaţiei (2) online şi onsite. În domeniul artelor performative asociaţia areexperienţă în producţia de spectacole de teatru (5) şi spectacole cu foc (4). Spectacolele deteatru au avut reprezentaţii în spaţii convenţionale (săli de spectacole) şi în spaţiineconvenţionale (la curte, pub-uri, cafenele, centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice).Spectacolele cu foc au participat la festivaluri de artă medievală (Suceava, Sibiu, Ardud, Tg.Neamţ, Brăila) dar au fost şi difuzate live întrucât condiţiile pandemice în anul 2020 nu aupermis desfăşurarea de evenimente cu public.
Asociaţia are în derulare mai multe proiecte care au ca scop dezvoltarea publicului,diversificarea ofertei culturale şi creşterea accesului la cultură.
Proiectul „Teatru la curte”creează oportunitatea întâlnirii directe dintre public și actori, posibilitatea dezvoltării uneirelații personale cu lumea artelor spectacolului. Este o experienţă culturală inedită. În cadrulproiectului au avut loc 15 reprezentaţii a 3 spectacole în 2020 şi 6 reprezentaţii a 2 spectacoleîn 2021.
„Teatru la căminul cu bunici” este un proiect care aduce teatrul la Căminele pentru persoanevârstnice (2 reprezentaţii până la debutul pandemiei).
Proiectul „Memoria afectivă” urmăreşte să descopere şi să promoveze artişti şi lucrările lor,oferind publicului noi perspective, păstrând într-o formă accesibilă şi atrăgătoare imagini careprin ele însele spun o poveste şi care, ca ansamblu, oferă o viziune diferită, subiectivă a lumiiînconjurătoare. În cadrul proiectului a fost tipărit şi lansat albumul „Rădăcini. Maicileneamului românesc”, 1 expoziţie de fotografie (online şi onsite) dedicată cămăşii tradiţionaleromâneşti „Iana Sânziana” şi 5 expoziţii cu fotografie de teatru.
Proiectul „Pereţii prind viaţă” transformă spaţiul convenţional în spaţiu expoziţional şi invităcomunitatea la o implicare activă în promovarea artiştilor şi a artei. Pereţii banali şi monotoniai clădirilor de birouri, instituţiilor publice sau private devin galerii de artă prin expoziţiile deartă vizuală curatoriate de asociaţie. Este un proiect care promovează artişti, faciliteazăcontactul publicului cu lucrările lor, oferă bucuria descoperirii efectelor benefice ale artei înviaţa de zi cu zi. (5 expozitii de fotografie şi 1 expoziţie micro instalaţii origami).
Asociaţia UN CONCEPT LUNA
Sediu:
Suceava, str. Mihai Viteazu nr.32, cod postal 720059
Înregistrată cu nr.
18/2019/A/I din data 07.06.2019
Cod fiscal:
41345961
Cont:
RO43 UGBI 0000 3320 2260 1RON
Banca:
Garanti Bank
Reprezentată de:
Dumitru Teodorescu, în calitate de preşedinte
Date contact:
contact@unconceptluna.ro
unconceptluna@gmail.com
Tel: 0722605260 (Dumitru Teodorescu)/0728312022 (Luana Popa)
unconceptluna.ro

Listă de școli partenere:

1. Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbraveni
2. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
3. Școala Gimnazială Numărul 7 Grigore Ghica Voievod (Iţcani, Suceava)
4. Şcoala Gimnazială Poieni-Solca
5. Şcoala Gimnazială Nr 3 Suceava
6. Şcoala Nr 1 Horodnicul de Jos
7. Şcoala Nr 2 Horodnicul de Jos
8. Școala Gimnazială "Luca Arbure"
9. Şcoala Gimnazială Pleşești
10. Şcoala Gimnazială Osoi
11. Şcoala Gimnazială Zvoriştea

Colegiul Economic `Dimitrie Cantemir` Suceava

Şcoala Gimnazială Poieni-Solca

Şcoala Gimnazială Nr 3 Suceava

Școala Gimnazială Numărul 7 Grigore Ghica Voievod (Iţcani, Suceava)

Şcoala Gimnazială Poieni-Solca