E ușor să intri în contact cu noi! STR MIHAI VITEAZU NR 32 SUCEAVA, JUD SUCEAVA

Sebastian Rațiu

Pictură pe pânză

Expoziția: Între sacru și profan

„Sebastian Rațiu este un artist conceptual care încearcă să redea esența și nu aparența, într-o viziune perfect unitară. Este un artist unic, inconfundabil, ce are darul înnăscut de a lumina prin creativitate și pentru care arta este suprema lui bucurie de a trăi în libertate. În timpul contemplării în fața creațiilor sale expuse în cadrul expoziției de grafică, intitulată „Între sacru și profan”, o să observăm că artistul reușește să ne transpună într-un univers cu o încărcătură simbolistică aparte, dar plin de dinamism, ce ne ajută să ne descătușăm de banalitatea sumbră a vieții cotidiene. Firește, în orice creație artistică vorbește autorul (în orice operă, cât ar fi ea de obiectivă, se întrepătrunde și o autobiografie, un autoportret în acțiune, o confesiune), dar într-o creație reușită artistul pune lucrurile să vorbească. Aidoma face și artistul Sebastian Rațiu cu creațiile sale. Fiecare tablou are o poveste exprimată printr-o atentă gestică plastică introspectivă, care impregnează în sufletele noastre niște profunde urme spre infinit, spre meditație, neliniști, umbre, ce duc inevitabil către o analiză dintre bine și rău, dintre lumină și întuneric. Compozițiile guvernează sub domnia simbolurilor care aparent ne duc cu gândul la niște concepte religioase, dar aceste simboluri sunt inserate în compoziții fără scopul de a contura totul într-o grafică cu conotație sacră. Arta sa expune, nu argumentează, ea revelează. Tablourile lui Sebastian Rațiu furnizează o cantitate suficientă de provocare pentru a menține treaz interesul acelora ce se opresc să îi examineze creațiile. Ochii privitorului asimilează în mod independent, intuitiv și inconștient voința artistului, iar logica sa reușește să ofere anumite considerații temei propuse. Creația artistică este comunicare cu sau fără intenții programate, înțelegându-se prin aceasta că artistul comunică sau, pur și simplu, inspiră stări sufletești ori idei în legătură cu conținutul creațiilor sale, de această dată Sebastian Rațiu având ca inspirație locurile cu har sfânt pe care le-a vizitat, ca de exemplu Sfântul Munte Athos. Artistul caută să transpună esența și nu învelișul aparențelor, el păstrând o măsură, un echilibru, temperamentul lui fiind mereu într-un climat de spiritualitate. Intenția de interpretare, de stilizare, în sensul înalt și nobil al cuvântului, este pretutindeni prezent în aceste tablouri, unde artistul își etalează tumultos plăsmuirile imaginației sale, unde totodată își cultivă și grandoarea. Compozițiile sale întemeiază pretexte grafice și coincid la modul ideal cu complexa gamă de trăiri și stări sentimentale ale artistului, unde adâncimea geometrică este substituită cu adâncimea psihică. Sebastian Rațiu lucrează expresiv și cu dezinvoltură, lipsit de orice complexe culturale sau apăsări angoasante ale tendințelor, dar totodată cu o imensă plăcere ce este cu adevărat molipsitoare. Aceste lucrări sunt executate rapid încât par a fi mai curând o țâșnire spontană decât rodul unui act premeditat. Iar oricât de simple ar fi tușele, ele întocmesc o impresie de spațiu. Degradeul tușelor energice oferă iluzia tridimensionalității, dar cu un efect deosebit de plăcut. Cu toate acestea, pânzele sunt studiate serios, ca prin efectele obținute să ofere acel sentiment că în fața noastră avem un așa zis căutător de efect. Se observă din felul cum a cercetat să obțină și să redea aceste efecte, că artistul adoră să se joace cu pensula unde în efectele de lumină și umbră, se găsesc uneori întorsături capricioase. În interesul acestei armonizări, Sebastian Rațiu se folosește de contur cu destulă sobrietate, iar când așază un ton, îl pune la locul lui și sigur, artistul înțelegând că totul e o disciplină, o regulă care trebuie respectată, cu toate că la o primă vedere pare o simplă joacă, o detașare, un nonconformism dus la extrem. Valorile sunt conștiincios redate, bineînțeles că nu lipsesc nici calitățile de tehnică. Și totuși maniera de lucru îmbrățișată este extrem de liberă, nonșalantă, unde artistul Sebastian Rațiu se folosește de contururi spontane pregnante și pline de elocvență. Compozițiile sunt creionate, în esență, pe observație. Accentul cade pe vigoarea expresiei și pe echilibrul tensiunilor inerente, gata să smulgă stări latente spre a le determina să explodeze în spațiu. Acest echilibru de a respecta o ordine de bun simț întrepătrunsă cu iluzia spontaneității nu este din păcate la îndemâna oricărui creator, dar în cazul lui Sebastian Rațiu, această mișcare îi iese cu succes. În fapt, desenul (grafica) lui reprezintă cofrajul construcției tablourilor, el construiește spațiul și definește esența structurii arhitecturale înfățișate pe pânză cu mult sârg și dibăcie. Artistul Sebastian Rațiu dă dovadă de o factură inteligentă unde liniile sunt bine împărțite, pozele variate și mișcările înțelese. Liniile și culorile (puține la număr, dar ingenios alese) creează un dinamism impulsiv, limbajul său plastic fiind o sinteză a instinctului, dar și a rațiunii. Sebastian Rațiu este stăpân pe acordarea subiectului abordat cu gama cromatică utilizată și cu incisivitatea liniei. Originalitatea evidentă a creațiilor sale încărcate cu trăiri emoționante intense răscolește prin puternica forță simpatetică, prin mesajul concomitent explicit și implicit, printr-un limbaj unitar al tablourilor încărcate de o simțire cu rezonanțe simultan intelective și afective. Sebastian Rațiu este un artist care vorbește de-a dreptul sufletului, iar pentru aceasta deține cu justețe nenumărate calități de artist, în mod particular de cele ale unui desenator de forță. Efectul general, prins în cadrul acestei expoziții găzduite în perioada 04-18 ianuarie 2021, pe simezele Galeriei de Artă „Ion Irimescu” din Suceava, ce se etalează în cele 13 lucrări generoase ca dimensiune (70×70 cm/170×100 cm), este unul bine valorat, cu un desen corect, cu un efect ademenitor, cu o pulsație memorabilă, ce încheagă un ansamblu demn de admirat pentru care artistul Sebastian Rațiu merită aprecierea și respectul meu, dar și a publicului iubitor de artă.”

Delia Ioana Leizeriuc

Critic de artă